تبليغات شما تبليغات شما

ساختمان کاشانی، پلاسکوی دوم/ آماده باش به مالکان|خبر فوری


5d79e5cb190b2_5d79e5cb190b6

ابراهیم فر با اشاره به حجم پارچه انبار شده در ساختمان کاشانی گفت: اگر در نوسازی ساختمان کاشانی تعلل شود، حادثه پلاسکوی دیگری را شاهد خواهیم بود.

محمد ابراهیم‌فر مدیر پروژه پیرایش شهری سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران درباره پروژه بازسازی و بهسازی نمای ساختمان کاشانی در چهارراه ولیعصر (عج)، گفت: ساختمان کاشانی به عنوان یکی از نازیباترین و ناایمن‌ترین پروژه‌های شهری است که شیشه‌های این ساختمان به صورت کامل تخریب و بار‌ها مشاهده شده که خرده شیشه‌های نمای آن بر روی افراد عابر  پیاده ریخته شده است.

مدیر پروژه پیرایش شهری سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران با اشاره به این نکته که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بار‌ها نسبت به ناایمن بودن این ساختمان به هیئت امنا و مالکان آن تذکر و اخطار پلمپ داده است، گفت: پروژه بهسازی نمای ساختمان کاشانی جزء پروژه‌های مشارکتی شهردار تهران است که ۳۰ درصد هزینه‌های آن را شهرداری و ۷۰ درصد مابقی را مالکان و کسبه این پاساژ باید پرداخت کنند.

ابراهیم‌فر افزود: ۷۰ درصد اجناس مورد نیاز برای نوسازی نمای ساختمان کاشانی خریداری شده است و نزدیک به ۸۰ کنداسور تهیه که باید طبقه به طبقه جابه‌جا و نصب شود.

او با اشاره به این نکته که صنف فعال در ساختمان کاشانی خیابان ولیعصر(عج) مانتوفروش هستند و حجم پارچه زیادی در این ساختمان انبار شده است، گفت: وضعیت ساختمان کاشانی بسیار ناایمن است و اگر کسبه محترم همکاری لازم را با شهرداری تهران برای بهسازی نمای آن نداشته باشند، ممکن است در زمان حادثه، فاجعه ای چون  پلاسکو دیگر اتفاق بیفتد، زیرا وسعت و حجم فعالیت اقتصادی این ساختمان ( پاساژ کاشانی) نیز به مانند ساختمان پلاسکو است.

مدیر پروژه پیرایش شهری سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که چرا بهسازی و نوسازی نمای ساختمان کاشانی با تأخیر در حال انجام است، گفت: نوع همکاری ما با مالکان و هیئت امنای ساختمان کاشانی به گونه‌ای بود که باید ۷۰ درصد هزینه‌های نوسازی نمای ساختمان را کسبه پرداخت می‌کردند که تا به امروز تعلل‌هایی در این زمینه صورت گرفته است.

ابراهیم‌فر در پاسخ به این سوال که تعلل کاسبان و هیئت امنای ساختمان کاشانی در پرداخت هزینه‌های بهسازی آن در چیست، گفت: برخی از کسبه فعال در ساختمان کاشانی اجاره نشین هستند و هیئت امنای ساختمان زمانی که قصد دریافت هزینه مورد نظر را پلاک به پلاک دارند، افراد مستأجر با بیان این مطلب که بهسازی ساختمان بر ارزش افزوده آن می‌افزاید و این ارزش افزوده به جیب مالکان پلاک ها می رود پرداخت حق السهم خود را وظیفه مالکان می دانند و آن‌را پرداخت نمی کنند.

او با اشاره به لزوم همکاری مردم برای به سرانجام رسیدن این پروژه (نوسازی ساختمان کاشانی) گفت: به عقیده من اگر همکاری های لازم از سوی مردم و کسبه انجام شود می توان این پروژه را ظرف ۳ ماه به سرانجام رساند و نمای این ساختمان را برای بازار شب عید کاسبان کامل کرد.

معاون فنی و عمرانی سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران با اشاره به این نکته که ۲ ماه است داربست‌های این ساختمان نصب شده است، گفت: با گذشت نزدیک به ۲ ماه هنوز هم کاسبان و هیئت امنای این ساختمان پای انجام پروژه حاضر نشدند و از مالکان و هیئت امنای این ساختمان می خواهم در این بازه از زمان (محرم و صفر) که بازار، بازاری آرام است پای تکمیل این پروژه حاضر شوند.

ابراهیم‌فر در پاسخ به این سوال که پس از بهسازی نمای ساختمان کاشانی، آیا ساختمان دیگری در دست مدیریت شهری برای بهسازی نمای آن وجود دارد یا خیر، گفت: در پهنه رودکی بهسازی ۱۸ پلاک در دستور کار است.

ابراهیم فر با اشاره به حجم پارچه انبار شده در ساختمان کاشانی گفت: اگر در نوسازی ساختمان کاشانی تعلل شود، حادثه پلاسکوی دیگری را شاهد خواهیم بود.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d79e5cb190b2_5d79e5cb190b6

21 شهریور 1398
11:14

محمد ابراهیم‌فر مدیر پروژه پیرایش شهری سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران درباره پروژه بازسازی و بهسازی نمای ساختمان کاشانی در چهارراه ولیعصر (عج)، گفت: ساختمان کاشانی به عنوان یکی از نازیباترین و ناایمن‌ترین پروژه‌های شهری است که شیشه‌های این ساختمان به صورت کامل تخریب و بار‌ها مشاهده شده که خرده شیشه‌های نمای آن بر روی افراد عابر  پیاده ریخته شده است.

مدیر پروژه پیرایش شهری سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران با اشاره به این نکته که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بار‌ها نسبت به ناایمن بودن این ساختمان به هیئت امنا و مالکان آن تذکر و اخطار پلمپ داده است، گفت: پروژه بهسازی نمای ساختمان کاشانی جزء پروژه‌های مشارکتی شهردار تهران است که ۳۰ درصد هزینه‌های آن را شهرداری و ۷۰ درصد مابقی را مالکان و کسبه این پاساژ باید پرداخت کنند.

ابراهیم‌فر افزود: ۷۰ درصد اجناس مورد نیاز برای نوسازی نمای ساختمان کاشانی خریداری شده است و نزدیک به ۸۰ کنداسور تهیه که باید طبقه به طبقه جابه‌جا و نصب شود.

او با اشاره به این نکته که صنف فعال در ساختمان کاشانی خیابان ولیعصر(عج) مانتوفروش هستند و حجم پارچه زیادی در این ساختمان انبار شده است، گفت: وضعیت ساختمان کاشانی بسیار ناایمن است و اگر کسبه محترم همکاری لازم را با شهرداری تهران برای بهسازی نمای آن نداشته باشند، ممکن است در زمان حادثه، فاجعه ای چون  پلاسکو دیگر اتفاق بیفتد، زیرا وسعت و حجم فعالیت اقتصادی این ساختمان ( پاساژ کاشانی) نیز به مانند ساختمان پلاسکو است.

مدیر پروژه پیرایش شهری سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که چرا بهسازی و نوسازی نمای ساختمان کاشانی با تأخیر در حال انجام است، گفت: نوع همکاری ما با مالکان و هیئت امنای ساختمان کاشانی به گونه‌ای بود که باید ۷۰ درصد هزینه‌های نوسازی نمای ساختمان را کسبه پرداخت می‌کردند که تا به امروز تعلل‌هایی در این زمینه صورت گرفته است.

ابراهیم‌فر در پاسخ به این سوال که تعلل کاسبان و هیئت امنای ساختمان کاشانی در پرداخت هزینه‌های بهسازی آن در چیست، گفت: برخی از کسبه فعال در ساختمان کاشانی اجاره نشین هستند و هیئت امنای ساختمان زمانی که قصد دریافت هزینه مورد نظر را پلاک به پلاک دارند، افراد مستأجر با بیان این مطلب که بهسازی ساختمان بر ارزش افزوده آن می‌افزاید و این ارزش افزوده به جیب مالکان پلاک ها می رود پرداخت حق السهم خود را وظیفه مالکان می دانند و آن‌را پرداخت نمی کنند.

او با اشاره به لزوم همکاری مردم برای به سرانجام رسیدن این پروژه (نوسازی ساختمان کاشانی) گفت: به عقیده من اگر همکاری های لازم از سوی مردم و کسبه انجام شود می توان این پروژه را ظرف ۳ ماه به سرانجام رساند و نمای این ساختمان را برای بازار شب عید کاسبان کامل کرد.

معاون فنی و عمرانی سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران با اشاره به این نکته که ۲ ماه است داربست‌های این ساختمان نصب شده است، گفت: با گذشت نزدیک به ۲ ماه هنوز هم کاسبان و هیئت امنای این ساختمان پای انجام پروژه حاضر نشدند و از مالکان و هیئت امنای این ساختمان می خواهم در این بازه از زمان (محرم و صفر) که بازار، بازاری آرام است پای تکمیل این پروژه حاضر شوند.

ابراهیم‌فر در پاسخ به این سوال که پس از بهسازی نمای ساختمان کاشانی، آیا ساختمان دیگری در دست مدیریت شهری برای بهسازی نمای آن وجود دارد یا خیر، گفت: در پهنه رودکی بهسازی ۱۸ پلاک در دستور کار است.Source link

بدون دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار
مهاجرت این مجری خبرساز تلویزیون به آمریکا +عکس

علیرضا علیفر در حین گزارش بازی تیم های رئال مادرید و لوانته با استناد به ترکیبی که سایت انگلیسی اسکای اسپورت منتشر کرده بود دچار یک اشتباه شد و اعلام کرد که شماره 17 تیم لوانته جلال حسینی است. فرانگر: هرچند علیفر این اشتباه را در طول گزارشش اصلاح کرد …

اخبار
با رای سھامداران، مجمع بانک پارسیان به تنفس خورد

رویداد۲۴ در این مجمع که به ریاست مهندس خسروانی، عضو هیات مدیره بانک و حضور نمایندگان سهامداران عمده در جایگاه هیات رییسه برگزار شد، مقرر شد تا مجمع عمومی سالانه این بانک حسب ماده ۱۰۴ قانون تجارت با یک هفته تنفس، روز دوشنبه ۷ مردادماه راس ساعت ۱۵ در محل پژوهشگاه …

اخبار
برای حضور 35 هزار زائر گیلانی برنامه ریزی شده است

استاندار گیلان با بیان اینکه اربعین حسینی نمایش اقتدار مسلمانان و شیعیان است، گفت: ستادهای اربعین، زمینه جلوه‌های این شکوه و عظمت را فراهم می کنند. به گزارش ایلنا از رشت، ارسلان زراع در ستاد اربعین استان اظهار داشت: خدمت در ستادهای اربعین، فراتر از چارچوب وظایف اداری و براساس …